La fuerza del ser-suculptural xilography- 10 x 11 x 53 cm